HomeCronacaAbbattono due muri per rubare scarpe, ma fuggono a mani vuote

Abbattono due muri per rubare scarpe, ma fuggono a mani vuote