Sta bai e sta bieni
La tranquillità ni sta liei,
Tuttu lu mundu ha mpestatu
Ma se po sapire ci t’ha mandatu?
Ci dice la Russia ci l’America
Mo però non è tiempu de polemica,
Stamu in quarantena intra le abitazioni
Facimu però cumparanza subbra li balconi,
Ci sta canta e ci sta balla
Nu se po sciucare mancu a palla,
Na cosa nui ITALIANI ulimu te decimu
Sta cumbini nu casinu ma alla fine nui encimu.

Daniele Pinto