Uno schizzo di se stesso. Dei suoi tratti e caratteri. Semplicità, resa luminosa da due doni: surrisu prematìu e core presciatu. Sorriso e gioia del cuore contagiosi e che si respirano anche attraverso i suoi versi. Le nuvole attraversano la vita di tutti, anche quella del poeta autoironico, che si definisce, in questi casi,  urrusu e tuttu nnervecatu. Passano le nuvole e ritorna il sole. E il sorriso di Carlo Vincenzo Greco,  che riscalda! di Manuela Marzo

 

PE CCINCA NU ME SAPE

Li mei nu su’ natali artolocati

e a nguzzare sempre m’ha tuccatu;

te festa e de uttisciana àggiu fatiatu

pe stòscere li nnuti chiù mbrigghiati.

 

Ma ddo’ tesori mai m’ànu mancati:

“Surrisu prematìu e core presciatu,

cu quiddhi mama e sirma ànu mpastatu

ste quattru ossa ca me sta mmerati.

 

Ma ccappa puru ca…cussì, me rraggiu

E addiu surrisu, addiu core presciatu

E sti ottanta chili ca nu rriu,

 

a ddaveru me mìntenu a disaggiu,

e ddentu urrusu e tuttu nnervecatu…

ca me capisce sulamente Ddiu.